Óvoda

Óvoda

Óvoda

Óvodai nevelés intézményünkben, a Kömlődi Tagintézményban valósul meg a Köznevelési törvény, "Az óvodai nevelés országos alapprogramja" és "A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelésének irányelve szerint".

Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítésére törekszik, biztosítva, hogy minden gyermek egyformán magas színvonalú, és szeretetteljes nevelésben részesüljön. Az intézmény nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának.

Az óvoda célja: egy olyan feltételrendszer biztosítása, amely figyelembe veszi a tünetek változatosságát, az egyéni teherbíró képességet, a speciális nevelési szükségleteket, a harmonikus személyiségfejlesztést, a testi, szociális, értelmi érettség kialakítása, az iskolai potenciális tanulási zavarok megelőzése, az iskolában történő beválás érdekében. 

A gyógypedagógiai óvodai csoportokban középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek között pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista, autisztikus) és halmozottan sérült gyermekek (látás, hallássérült) ellátása is megvalósul.

A speciális pedagógiai ellátásnak a gyermek 3 (maximum 5) éves koráig korai fejlesztés formájában kell megvalósulnia, majd ezt követően speciális óvodai ellátásra jogosult.

Az óvodai csoportok bentlakásos (diákotthoni) és bejárásos (napközi otthonos) szervezési formában működhetnek.

Felvétel

A gyógypedagógiai óvodába felvehetők azok a középsúlyos értelmi fogyatékos kisgyermekek, akiket értelmi fogyatékosságuk miatt az épek óvodája nem vehet fel.

A értelmileg akadályozott gyermekek felvételhez a Szakértői Bizottság orvosi-pszichólógiai-gyógypedagógiai vizsgálata szükséges. A gyermekek minden esetben egy hónap próbaidőre nyernek felvételt. Az autista gyermekeket az Autizmus Kutatócsoport Ambulancia (1089 Budapest Delej utca 21), a Vadaskert Alapítvány (1021 Budapest, Lipótmezei út 1-5), és gyermek-neurológia szakvéleménye szerint a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslata alapján nyernek felvételt.

A próbaidő letelte után az a gyermek nyer végleges elhelyezést az óvodában, aki az intenzív foglalkozások eredményeképpen - a minimum követelményeknek megfelel

  • mozgás terén: helyzet és helyváltoztató alapmozgásokra képes, sima talajon önállóan jár. 
  • gondozás terén: öltözésnél együttműködő, táplálkozásnál kevés maszatolással önállóan eszik, pohárból kevés folyadékot iszik, 
  • beszéd terén: figyelni tud a beszédre, néhány nevet konkrét szituativ felszólítást megért. 
  • szoc.fejlettség terén: kis csoportokban nevelhető, önmagára és társaira veszélyt nem jelent.

Bővebb információ a "Dokumentumok" menüpontban található, a letölthető dokumentumok között "Pedagógiai Program" néven. A dokumentum 54. oldalától vonatkozik az óvodáskorú gyermekek foglalkoztatására


Készítsd el weboldaladat ingyen!