Kollégium

Kollégium

A kollégiumunk egy közös, egységes nevelési intézményként működik megalakulásunk óta. Kezdetektől napjainkig kettős feladatot látunk el. Biztosítjuk a nálunk lakó gyermekeknek a család hiányát, és pótlását, az államilag nevelt tanulóinknak pedig egy biztos hátteret nyújtunk, ahol otthon érezhetik magukat. Jelenleg a kollégium azoknak a tanulóknak ad otthont, akik a megye távolabbi helyeiről nyertek felvételt az intézményünkbe, és számukra a mindennapi bejárás nem megoldható. Azok a tanulók, akik a gyermekvédelmi gondoskodás valamely formájában részesültek, már nem lakói a diákotthonunknak. Számukra egy gyermekotthon komplexum épült meg. 

A kollégiumban lakó gyermekek életkorra és értelmi szintre lebontva is nagyon heterogén. Az intézményben 3 éves kortól 27 éves korig minden korosztály megtalálható. 

Az iskola kollégiumba 80 diák befogadására alkalmas. Jelenleg 13 hálóterem áll rendelkezésre a gyermekek elhelyezésére. A régi kastély épületében a fiú tanulóink vannak elszállásolva. A lányok hálótermei pedig az iskolát, és kastélyt összekötő folyóson találhatóak. 

A gyermekek egy már megszokott napi rutin szerint töltik a mindennapjaikat. Az itt történő nevelő- oktató tevékenység fényében, a gyermekeket megtanítjuk, hogy képesek legyenek önmaguk ellátására, természetesen mindezeket az egyéni képességek figyelembevétele mellett. 

Nagy hangsúlyt fektetünk a tanítási időn kívüli hasznos időtöltésre, ennek fényében igyekszünk sokszínű programokkal gazdagítani diákéletet. A diákotthoni programok, és napirendi pontok elkészítése a pedagógiai program alapján történik. A diákok számára a tanulás az osztálytermekben történik, míg a szabadidő eltöltésére számos más alkalmatosság adott.

A pedagógiai munkát a nevelőtanárok szervezik. A nevelést, gondozást csoportonként pedagógiai munkát segítő gyermekfelügyelők látják el, valamint a dajkák, akik a csoport létszámától függően segítenek az önkiszolgálásban, valamint a mozgásban akadályozott tanulók segítésében. 

Bővebb információ a "Dokumentumok" menüpontban, a "Pedagógiai Dokumentáció" elnevezésű letölthető dokumentumban olvasható.  

Készítsd el weboldaladat ingyen!